Afdrukken

Als docent, leerkracht, intern begeleider of schooldirecteur ben je continu bezig met het sturen en beïnvloeden van gedrag en leerprocessen. Veel mensen in het onderwijs zijn goed in afstemmen, motiveren en inspireren. Maar vaak zonder te weten wát ze daar nu precies voor doen. Als je weet hoe je ergens goed in bent, kun je er meer van doen met minder energie. Met andere woorden: hoe doe jij je succesvolle communicatie? En ook: hoe doe jij je minder succesvolle communicatie?

Welke kinderen en ouders liggen je minder goed en welke overtuigingen houden je (te) hard aan het werk? Wanneer werk je in flow? Heeft wat je doet nog te maken met je missie en hoe kun je meer je bevlogenheid blijven voelen?

 

Hoe kun je omgaan met de druk van de dag? Hoe kun je je communicatie zo vormgeven dat je doelen kunt bereiken die onmogelijk leken in een klas met 30 leerlingen? Of in een klas waar de talenten en mogelijkheden van de leerlingen onderling enorme verschillen laten zien? 

Of je nu met kleuters of met pubers werkt of daar tussenin, welk vak je ook geeft: altijd heb je te maken met hoe je boodschap wel (en niet) overkomt, en hoe je jezelf blijft voeden en voelen. 

Effectieve Communicatie in het Onderwijs

Door middel van NLP kan je leren je eigen krachten en kwaliteiten te versterken. We hebben ons leven lang aandacht gegeven aan de cognitieve ontwikkeling van ons brein. En die vaardigheid en kwaliteit geven we ook weer door aan onze kinderen. 

En NLP is als het ware de missende helft, die gaat over de gebruiksaanwijzing van je hoofd en je hart. NLP is een prachtig instrument om beter te begrijpen hoe gedrag gestuurd wordt en beïnvloed kan worden. Ook biedt het meer ingangen voor leren, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. We besteden in kleinere groepen aandacht aan de toepassing in de klas, de school en in teams. De workshops NLP & Onderwijs zijn bedoeld om NLP te ontdekken. Om kennis te maken en om jezelf weer eens tijd voor reflectie te gunnen. Of als voorproefje op een volledige NLP-opleiding. Of gewoon om geïnspireerd te raken. Laat je verrassen en inspireren, de workshops zijn bedoeld voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is.  

Thema’s die aan bod komen hebben altijd te maken met de 2 zijden waar je in het onderwijs mee te maken hebt:

De workshops zullen dus enerzijds gaan over NLP in relatie tot leerprocessen en anderzijds gaat het over de plek die jij zelf inneemt in je werk en in je communicatie. 

NLP

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) is een heldere en effectieve communicatiemethodiek. Het gaat over hoe onze zintuigen de prikkels van de buitenwereld opvangen, hoe ons zenuwstelsel deze informatie verder verwerkt en hoe dit zich uit via ons gedrag. 

Bewustwording van deze processen geeft je de mogelijkheid om jezelf meer te sturen. Je kan NLP zien als een gereedschap set van technieken om je communicatie en je leven te onderzoeken. Technieken om nog beter te leren communiceren met je omgeving en met jezelf. 

Waarbij de focus ligt op de uitspraak: “als iets werkt, doe er meer van. Werkt het niet, doe dan iets anders.” Deze manier van benaderen en begeleiden gaat ervan uit dat de hulpbronnen en vermogens om tot een oplossing te komen, om te leren of gedrag te veranderen zich altijd in de mens of de organisatie zelf bevinden. De focus ligt op oplossingen in plaats van op problemen, op de toekomst in plaats van op het verleden en op wat goed gaat in plaats van wat fout gaat. NLP gaat niet over de inhoud en wel over structuur.

NLP is gebaseerd op de gedachte dat iedereen alle mogelijkheden tot oplossingen al in zich heeft. Alleen heeft degene op het moment dat het probleem zich voordoet geen toegang tot die oplossingen. De bijdrage als begeleider zit dan o.a. in het gericht stellen van vragen die de ander helpen om zelf oplossingen te formuleren. Of, anders gezegd, er achter te komen wat voor hem of haar werkt.

Je leert weinig over excelleren door te onderzoeken van wat niet werkt. Je richten op wat er wél mogelijk is geeft een sneller resultaat. Wat je water geeft dat groeit!

Het is een praktische training die je eigen krachten en kwaliteiten versterkt. Je leert wat je kan doen met verbale en non-verbale communicatie en hoe je taal nog beter kunt inzetten om jezelf en anderen te motiveren. NLP houdt zich bezig met doelen stellen en doelen realiseren. Waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat “de kaart niet het gebied is” van Alfred Korzybski. Dat betekent zoveel als: de werkelijkheid zoals zij bestaat is een andere werkelijkheid dan zoals wij haar opslaan in ons systeem.

Het verstand, ons lichaam en de taal werken zodanig op elkaar in dat ze een persoonsgebonden perceptie van de werkelijkheid creëren. Deze theorie brengt met zich mee dat wij handelen en voelen op basis van onze perceptie van de werkelijkheid van de wereld, in plaats van op basis van de werkelijkheid. NLP gaat over zelfsturing en geeft inzicht in hoe die processen in onze hersenen en ons lichaam werken. Als je je daarvan eenmaal bewust bent, dan kun je leren meer regie te krijgen over je leven. NLP is heel praktisch en iedereen kan het leren. Het gereedschap zit in onszelf. Vaak hebben we daar geen weet van. NLP geeft je veel inzicht in hoe communicatie werkt.

Een gevleugelde uitspraak luidt: ‘Als je doet wat je altijd hebt gedaan, zal je krijgen wat je altijd hebt gekregen.’ Anders gezegd: je krijgt wat je communiceert. Ben je daar tevreden over? Ga er vooral mee door. Ben je niet tevreden? Doe wat anders. De keuzemogelijkheden die je aangereikt krijgt kan je toepassen in alle mogelijke contexten. Denk aan je werk, relatie, familie en gezin en je sociale netwerken. 

Kortom: NLP helpt je om effectiever te zijn in je dagelijks leven en, zo je wilt, nog succesvoller te worden. Iedereen kan zijn gedrag in positieve zin veranderen.

NLP is een praktische methodiek die gaat over inzicht en vooral ook over het “hoe”, dus niet over de inhoud en wel over de structuur en verschilt met name hierin met andere communicatie opleidingen. 

NLP en de neurologische niveaus (je bent een ADHDer of je hebt ADHD, dit is een lastige klas vs deze klas doet soms minder makkelijk). En hoewel de meeste docenten goed gedrag van identiteit kunnen scheiden, leer je met NLP dat de oplossing vaak op een hoger logisch niveau ligt, dan het niveau waar het naar buiten komt (gedrag). Als je uit gaat van de vooronderstellig dat elk gedrag een positieve intentie heeft, zal je merken dat het rustiger wordt om met zogenaamd probleemgedrag om te gaan. Er bestaan geen lastige leerlingen, maar alleen leerlingen die bepaalde vaardigheden nog niet hebben.

NLP en Taal

Met NLP word je je bewuster van taal. Alleen al door je bewust te worden van de taalpatronen krijg je meer inzicht wat de ander (echt) zegt, het effect van jouw woorden en hoe je iemand effectief kunt aanspreken en motiveren.

Het Meta(taal)model:
Wat iemand in woorden uitdrukt, is slechts een fractie van wat hij of zij denkt, weet, voelt en ervaart. We generaliseren, vervormen en laten informatie weg. Het metamodel is een set NLP taalpatronen die je helpt om de weglatingen, vertekeningen en generalisaties te ontrafelen. Door specifieke vragen te stellen krijg je de mogelijkheid de communicatie zuiverder te krijgen, waardoor misverstanden en misinterpretaties minder zullen optreden.

Het Milton(taal)model:
Het Miltonmodel, vernoemd naar Milton Erickson, is het tegenovergestelde van het Metamodel. Hierbij zijn de vragen of opmerkingen bewust vaag en abstract, zodat je d.m.v. rapport*, de ander in een bekrachtigende stemming kunt brengen om de  ander te helpen toegang te krijgen tot zijn of haar onbewuste bronnen om informatie te verzamelen. Met Milton taalpatronen kun je de leerling motiveren en in zijn/haar kracht zetten.

Rapport*
Rapport maken betekent optimaal contact maken. En dat houdt in dat je óók een goed contact krijgt met leerlingen waarbij dat normaal gesproken niet zo makkelijk lukt. Met rapport heb je minder confrontaties waardoor het lesgeven stukken leuker en succesvoller wordt. Daarnaast helpt rapport ook in je contacten met collega’s, ouders, directie, enz.

Rapport is het uitgangspunt om leerlingen aan te zetten tot leren en hun gedrag positief te beïnvloeden. Pas als je rapport weet op te bouwen kun je feedback geven (informatie geven en ontvangen). Rapport bouwen we op door zowel non-verbaal als verbaal onze communicatie af te stemmen op de ander.

Feedback:
Je leert zintuiglijk specifiek waar te nemen en te kalibreren. Hierdoor kun je feedback geven op concreet specifiek gedragsniveau, waardoor je er gemakkelijk in slaagt anderen te motiveren. Het vormt de basis van constructieve veranderingen.

Ankeren:
is een techniek (waarbij je goed gevoel koppelt aan een specifieke stimulus) die prima te gebruiken is binnen de klas, zeker als je dezelfde klas regelmatig ziet. Met deze eenvoudige techniek is het mogelijk de leerlingen met een goed gevoel in een positieve leerstemming te krijgen. Door bijvoorbeeld de stemming “ontspanning” en “zelfvertrouwen” te ankeren kunnen leerlingen dat oproepen wanneer ze dat nodig hebben. Voor leerlingen die faalangst hebben of weinig zelfvertrouwen of last van negatieve gevoelens is dit een krachtige techniek.

NLP gaat over ook (sturende) overtuigingen. Hoe kun je goed communiceren met een ander als je niet precies weet hoe je met jezelf communiceert? Dit is het terrein van NLP. NLP gaat over hoe je doet wat je doet, in een continu veranderende wereld. Op die wereld heb je weinig invloed, op de manier waarop je ernaar kijkt en ermee omgaat wel. Hoe kan het dat sommige mensen bang zijn om in het openbaar te spreken? Of hoe zit het met mensen die over zichzelf zeggen: “Dat kan ik toch niet”, of: “Ik ben nu eenmaal zo”? NLP geeft onder andere inzicht in de onbewuste overtuigingen die ons gedrag sturen en het geeft je mogelijkheden om deze te veranderen.

Een voorbeeld hoe overtuigingen gedrag kunnen sturen: In de jaren zestig voerde psycholoog Robert Rosenthal een bijzonder experiment uit.

Hij nam intelligentietesten af bij leerlingen, maar vervalste de uitkomsten willekeurig. Van de ene klas werd vooraf gezegd dat ze een laag IQ hadden, van de andere klas werd vooraf verteld dat de leerlingen een hoog IQ hadden. In werkelijkheid was het IQ in beide klassen gelijk.

Echter, de overtuiging dat dit zo zou zijn zorgde voor een ander gedrag en uiteindelijk een lager resultaat van de leerlingen waarvan gezegd werd dat ze een laag IQ hadden. Dit effect heet het Pygmalion effect.

Jouw overtuigingen, daar waar jij van overtuigd bent zal merkbaar zijn in al je gedrag (voor de klas). Als mens hebben we overtuigingen over onszelf en de ander. Door je bewust te worden van je overtuigingen kun je je afvragen of deze overtuigingen echt nog steeds waar voor je zijn, en of ze je bekrachtigen of juist ontkrachten als docent. NLP heeft hiervoor tools waarmee je je eigen overtuigingen kunt veranderen en die je veel inzicht kunnen geven in je onbewuste sturing. Hierdoor word je vrijer om zuiverder met situaties om te gaan.

Met NLP kan je meer halen uit jezelf en uit anderen  

Stukje geschiedenis

NLP is voortgekomen uit onder andere de neurowetenschappen en de linguïstiek (taalkunde) en is nog steeds in ontwikkeling. 

De basis voor deze empirische wetenschap werd gelegd in de jaren zeventig door de wetenschappers John Grinder (taalkundige) en Richard Bandler (wiskundige). Zij bestudeerden mensen die bijzonder succesvol waren en gingen onderzoeken hoe zij dat deden. Vervolgens maakten zij modellen en technieken die iedereen kan leren. Zo bestudeerden zij Virginia Satir, een beroemde gezinstherapeute, Milton Erickson, de grondlegger van de hypnotherapie, Albert Einstein en vele, vele anderen. 

Wat levert NLP & Onderwijs me nu op?

Als leraar, docent, leerlingbegeleider of remedial teacher heb je natuurlijk heel veel te maken met communicatie. Waarbij het lesgeven/doceren vroeger het belangrijkste aspect was, is dat nu meer verschoven richting begeleiden, competentiegericht leren en op dit moment moet je ook passend onderwijs kunnen bieden.

NLP gaat over gemakkelijker en effectiever communiceren met jezelf en met anderen en maakt gebruik van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in emotie en gedrag te bewerkstelligen.

De workshops zijn praktisch en voor iedereen die in het onderwijs werkt en meer in oplossingen wil leren denken en handelen. We gaan het hebben over doelen stellen en realiseren. Over wat je kan doen met verbale en non-verbale communicatie.

NLP geeft je inzicht en hulpmiddelen bij vragen als:

 

Hier enkele uitspraken van cursisten van eerdere cursussen van Mind Your Heart:

Interesse?

De komende NLP & Onderwijs training gaat in Januaro 2015 van start. Heb je interesse en wl je meer informatie, dan kan je contact met ons opnemen door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te bellen met 06-41038305. Je kan je natuurlijk ook direct aanmelden middels dit inschrijfformulier.

Cursus data

Blok 1: 22 & 23 januari 2015
Blok 2: 12 & 13 februari 2015
Blok 3: 12 & 13 maart 2015