Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De cliënt leert, de coach ondersteunt en begeleidt het leerproces.

Elk traject start met een verplichte intake en voorafgaand aan het traject worden er doelen gesteld. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit, bijvoorbeeld door training en coaching van (gedrags-)vaardigheden, maar ook door aandacht voor veerkracht en bewustzijn en professionele bekwaamheid. Coaching van groepen is ook mogelijk. We zoeken dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Als coach begeleid ik het leerproces en monitor en de cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.
Mind Your Heart levert uitsluitend procesmatige mentale coaching en is gecertificeerd voor alle technieken die gebruikt worden. Enkele technieken en vormen die integratief ingezet kunnen worden zijn: NLP, ACT, Mindfulness, MBCL, Insight Dialogue, Systemisch werk, Transactionele analyse.

Therapie

Therapie is een effectieve behandelmethode voor psychische klachten en problemen waarbij gesprekken, (lichaams-)oefeningen en (lichaams-) bewustzijn centraal staan. Het is een parapluterm voor allerlei therapievormen die ingezet kunnen worden bij psychische klachten.

Mind Your Heart is gecertificeerd als ACT trainer en therapeut en in opleiding tot trauma therapeut. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een vorm van gedragstherapie die ingezet kan worden voor een diversiteit aan klachten, als bijvoorbeeld piekeren, burn-out klachten, stress-klachten, depressie, dwang en chronische pijn.

Mind Your Heart biedt ondersteuning via de ACT Guide app waarmee je thuis alles nog eens kan nalezen en aanvullende informatie kan krijgen middels uitleg, filmpjes en oefeningen. Via de zes pijlers van acceptatie, defusie, het Zelf, Mindfulness, waarden en toegewijd handelen wordt psychologische flexibiliteit vergroot. Het vermogen om aanwezig te zijn en blijven, je open te stellen en te doen wat je wilt of moet doen. ACT kan ingeste worden als training (persoonlijke ontwikkeling), therapie (gericht op klachten), individueel of in een groep. Het gaat niet zozeer om het reduceren van klachten, maar het vergroten van veerkracht.

Trauma therapie

Lichaamstherapie en traumatherapie werken heel direct. Het gat verder dan alleen praten over je problemen. Want je hoofd weet het allemaal wel, maar je lichaam snapt er nog niets van. We leren uit het hoofd te gaan en het lichaam te ervaren, contact te maken met wat je nodig hebt.

Bij trauma wordt vaak gedacht aan uitzonderlijke situaties zoals geweldpleging, een heftig auto-ongeluk of verkrachting, kortom zogenaamde ‘levensbedreigende’ situaties. In werkelijkheid krijgt ieder mens te maken met situaties die overweldigend zijn, soms ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen, die een traumatiserend effect kunnen hebben.

Vluchten, vechten of bevriezen, dat zijn de keuzes die mensen en prooidieren hebben als ze worden geconfronteerd met direct levensgevaar. Maar in tegenstelling tot dieren, die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer heel snel afleggen en hun leven hervatten, slagen wij mensen daar niet altijd in. Vaak zetten wij de spanning vast in ons lichaam en uit deze zicht vervolgens in psychosomatische klachten als slapeloosheid, angstgevoelens, emotionele kwetsbaarheid, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen etc.