Effectief werken met Neurodiversiteit

Mind Your Heart levert maatwerk door middel van training, coaching en therapie aan volwassenen met een andere manier van informatieverwerking.

In elk traject starten we met psycho-educatie en inzicht: wat houdt het precies in, een ‘andere manier’ van informatieverwerking? Wat is neurodiversiteit – onder meer dyslexie, ADHD/ADD, ASS, hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit –, wat houdt het in en hoe werkt dat in het dagelijks leven?

Hoe werkt een neuro-divergent brein en wat houdt het nog meer in dan onrust ervaren en moeite hebben met filteren, of concentratieproblemen ervaren of niet goed zijn in het verwerken van talige codes en automatiseren.

De Training en coaching EffectiefWerken biedt een totaalpakket, waarin alle aspecten van neurodiversiteit worden belicht en waarin je praktische handvaten en strategieën aangereikt krijgt om je werk of studie effectiever uit te kunnen voeren. De training wordt standaard aangeboden in een groepstraining met maximaal vier deelnemers, en soms is het beter een individueel traject aan te gaan. De training is maatwerk en afgestemd op jouw specifieke vragen en situatie en er wordt gewerkt met concrete situaties uit het dagelijks leven en werk.

Een belangrijk resultaat zal zijn dat je leert omgaan met je neurodiversiteit, met je andere manier van informatieverwerking en met het feit dat dat onderdeel is van jou. Naast het verbeteren van de algemene communicatievaardigheden is zeker zo belangrijk dat je (h)erkent dat je een andere manier van informatieverwerking hebt, wat dat inhoudt in het dagelijks leven, wat je mogelijkheden en je talenten zijn, maar ook wat de valkuilen kunnen zijn.

Sommige mensen geven aan problemen te ervaren met lezen, schrijven van rapporten en mails; andere mensen ervaren problemen met de concentratie of het niet kunnen onthouden van gesprekken of teksten. Weer anderen lopen vast, omdat men moeite heeft met structuur aanbrengen of vasthouden.

Soms is er sprake van grensoverschrijdend gedrag en raakt men oververmoeid.

En soms is er schaamte.

Waar je ook tegen aan loopt, de wens is altijd: hoe kan ik het veranderen of hoe kan ik hier anders mee leren omgaan? Ongemak ervaren met deze basale vaardigheden kan leiden tot diverse problemen.

Een andere manier van informatieverwerking kan ervoor zorgen dat je soms moeite hebt met communicatie in het algemeen. Sommige mensen denken zo snel dat ze altijd meerdere stappen vooruit zijn in hun denkproces en dit kan stress opleveren, omdat je dit niet kan bijhouden als je schrijft of spreekt.

Het kan ook leiden tot het ervaren van onrust of drukte en chaos in het hoofd en het lukt dan niet altijd om orde aan te brengen.

Ook kunnen problemen met de prikkelverwerking tot gevolg hebben dat je sneller overbelast bent, of prikkelbaar wordt en je moe voelt. Dit alles kan bijdragen aan ‘ruis op de lijn’: mensen begrijpen je niet altijd of verstaan iets anders dan jij bedoelt.

Indien je niet goed weet wat neurodiversiteit en deze andere manier van informatieverwerking inhoudt, of je kunt er (nog) niet zo goed mee omgaan, kunnen de bijbehorende (negatieve) ervaringen soms leiden tot onzekerheid en faalangst. Er ontstaat twijfel aan de eigen capaciteiten en men durft geen beslissingen te nemen en geen keuzes te maken.

Resultaat is dan dat je je aan gaat passen en dat je je best gaat doen. Je wil het graag “goed” doen, en fouten maken mag niet. Hier kan je in een spagaat komen, want hoe kan je aan je eigen eisen van perfectie voldoen als je het gevoel hebt dat je het niet goed kán doen, want je hebt immers neurodiversiteit! Falen is geen optie, dus wat dan wel een optie wordt is je mond maar te houden en kiezen om dingen dan maar niet te doen, te vermijden. Soms mondt het uit in uitstelgedrag of juist afraffelen.

In het trainingsgedeelte is het trainen van vaardigheden als snellezen, mind-mappen (onder andere als voorbereiding van gesprekken, geschreven teksten en presentaties), studietechnieken, presenteren en het aanleren van structuur opgenomen.

Ook breintraining komt aan bod, om concentratie en focus te verbeteren. Opdat je sneller en duidelijker to-the-point komt, je je beter kan concentreren en makkelijker keuzes kan maken. En, áls je weer een keer de weg kwijt bent, hoe je deze relaxt en zonder stress weer op kan pakken.

Het coachgedeelte zal aandacht geven aan de interne criticus die per definitie het vrije handelen blokkeert. Als je minder last hebt van dat oordelende aapje op je schouder zal je je vrijer gaan voelen en zal je vanzelf meer in je kracht komen te staan. Dat betekent dat je makkelijker bij je eigen kwaliteiten en mogelijkheden kan komen en dat je makkelijker leert.

Stress-educatie is een vast onderdeel van het programma bij Mind Your Heart in Utrecht.

Neurodiversiteit is meer dan een zwakte voor het verwerken van talige codes of concentratieproblemen of onrust ervaren; het is ook een andere manier van informatieverwerking. En als je de eigenschappen van je brein leert kennen en je je eigen gebruiksaanwijzing leert maken hoef je je minder aan te aanpassen en dat kost beduidend minder energie!

Uiteindelijk zal het feit dat je je eigen gebruiksaanwijzing leert kennen, begrijpen en toepassen rust creëren, waardoor je kan leren rustiger om te gaan met stresssituaties en effectiever en met (meer) plezier kan werken en leven.

Effectief werken en studeren
Deze training en coaching biedt een totaalpakket waarin alle aspecten van neuro-diversiteit en het conceptuele denken worden belicht en waarin je praktische handvaten en strategieën aangereikt krijgt om je werk of studie effectiever uit te kunnen voeren. De training en coaching is maatwerk, afgestemd op jouw specifieke vragen en situatie met betrekking tot je werk en daarbuiten.

Neurodiversiteit en conceptueel denken is meer dan moeite hebben met prikkelverwerking of focus of moeite hebben met automatiseren. Aan het einde van de training/coaching heb je kennis en inzicht in hoe je beter om kan gaan met je kwaliteiten alsmede je valkuilen als conceptueel denker. Je krijgt handvatten aangereikt die je leren hoe je deze kwaliteiten kan inzetten waardoor je beter zal presteren en beter uit de verf komt.

Inhoud training & coaching (basistraject)
In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
Wat is conceptueel denken (en dyslexie) en hoe werkt een andersdenkend brein
De gevolgen voor de dagelijkse praktijk
Effectief communiceren en jezelf presenteren
Overlevingsstrategieën, faalangst, zelfvertrouwen
(Snel-leestechnieken en methodes om informatie beter te kunnen reproduceren)
Stress-educatie
Specifieke talenten en kwaliteiten.

Resultaten gericht op inzicht
Je hebt na de training inzicht in:
De invloed van het conceptuele denken op je werkzaamheden of studie
Je manier van informatieverwerking en hoe dat zich verhoudt tot niet-conceptueel denkers
Je manier van communiceren, zowel schriftelijk als mondeling
De oorzaak van faalangst en weten hoe je daarmee om kunt gaan
De sociale en emotionele aspecten
Je valkuilen en hoe deze aan te pakken, incl. stress-patronen
Je specifieke kwaliteiten en hoe je deze gericht kan inzetten in je werk en of studie.

Resultaten gericht op vaardigheden
Aan het einde van de training zijn de resultaten dat je:
Beter kan communiceren en jezelf beter presenteert, zodanig dat collega's je beter begrijpen
Handvatten hebt om je werk of studie beter te organiseren
(Sneller leest dan voorheen)
Meer informatie onthoudt en informatie sneller reproduceert dan voorheen
Structuur kunt aanbrengen in je communicatie (incl. gebruik kunnen maken van mind-mappen)
Neurodiversiteit/dyslexie/het conceptueel denken niet langer als een obstakel ervaart
Je werk en of studie met meer zelfvertrouwen uitvoert
Je je beter kan concentreren
Tools hebt gekregen om te leren omgaan met stress.